Mlin . . .

U okviru preduzeća Agrojevtić doo, u selu Trska, stacioniran je pogon za skladištenje i preradu pšenice, kapaciteta silosa 12000 tona, magacin gotovih proizvoda površine 2000 m² sa upravnom zgradom, kao i novi savremeni mlin za preradu pšenice marke OCRIM-Italija, kapaciteta 120 tona na 24 časa, kojeg odlikuju visoko savremeni uređaji za mlevenje pšenice. U 2017 godini pušta se u rad nov mlin za preradu raži, kapaciteta 30t na 24 časa .
Pogon u Trsci poseduje sopstveni vozni park za prevoz sirovine i gotovih proizvoda do krajnjih korisnika.

Galerija. . .